• قدرت:بخار 3 بار
  • ظرفیت:مناسب مخزن
  • با:طراحی زیبا و کیفیت ساخت خوب
  • دارای:موتور قدرتمند
  • دارای قابلیت:بخاردهی در هر دو حالت عمودی و افقی
  • قابل استفاده:برای تمامی پارچه ها حتی به نازکی ابریشم
  • عدم:نیاز به میز اتو